Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 16, 2020

Danmark vinder nok aldrig VM i fodbold. Derimod kan vi bryste os af at være verdens bedste til at afholde valg. Det er ikke så dårlig en trøstpræmie, for ethvert folkestyre forudsætter, at magthaverne regelmæssigt står til ansvar over for borgerne. Hvis vælgerne ikke har noget reelt valg, eller hvis fusk og sjusk dominerer dagsordenen, bliver demokrati nemt til diktatur. Bliv klogere på det demokratiske ritual med professor i Statskundskab Jørgen Elklit. Programlagt i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag.