Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 9, 2019

Eske Willerslev og Julie Nord

Hvor meget betyder arv for, hvordan vi udvikler os som mennesker? Hvor meget af vores personlighed har rødder i vores DNA? Og hvad kan kunsten fortælle os om vores identitet, familiemønstre og karakter?


Hvad sker der, når en kunstner og en videnskabsmand sættes overfor hinanden og...