Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 24, 2019

Rebecca Adler-Nissen, Vincent Hendricks og Michael Bang Petersen

Misinformation på sociale medier er et væsentligt samfundsproblem, der er med til svække borgernes adgang til troværdig digital information. I denne særudgave af radioprogrammet 24 Spørgsmål til Professoren, der er optaget på Folkemødet 2019, diskuterer videnskabsjournalist Lone Frank og tre af Carlsbergfondets forskere fake news og fjendtlig adfærd på nettet – hvad er konsekvenserne? Og hvordan bekæmper vi det?