Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 14, 2018

Lyt til en samtale mellem videnskabsjournalist, Lone Frank og filosof ved Københavns Universitet, Klemens Kappel. Bygger vi vores holdninger på klare fakta, eller finder  og udvælger vi udsagn og teorier, som underbygger vores egne holdninger? Samtalen er fra dette års Folkemøde på Bornholm.

 

 


Aug 22, 2018

Hvad betyder sandhed i dag? Kan der findes flere sandheder samtidigt. Og hvad betyder det for vores virkelighedsopfattelse, hvis sandheden er til debat? Tag en tænkepause med professor i videnskabshistorie, Helge Kragh.


Aug 22, 2018

Lyt til en samtale mellem videnskabsjournalist, Lone Frank og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Hvordan man bedst får ny viden og forskning udmøntet i vækst, innovation og beskæftigelse? Samtalen er fra dette års Folkemøde på Bornholm.


Aug 22, 2018

Lyt til en samtale mellem forhenværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, filosof og erhvervsmand Morten Albæk og rektor på Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann. Hvad betyder dannelse i dag? Hvilken rolle spiller den i uddannelsessystemet? Og er dannelse noget, som vi i fremtiden vil lægge...