Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 21, 2024

Folkemødet 2024:

Populære sprogmodeller som chatGPT skaber nye muligheder for at syntetisere og tilgængeliggøre omfattende information. De benyttes da også i stigende grad af både borgere, journalister og politikere til at søge viden og forskningsbaseret indhold. Men de nye redskaber udfordrer også traditionelle...


Jul 7, 2024

Folkemødet 2024:

I regeringsgrundlaget skriver regeringen, at den vil være en attraktiv samarbejdspartner for fondene og ønsker at styrke samarbejdet med fondene om udviklingen af vores velfærdssamfund. 

Men hvad er det egentlig, regeringen vil, når de skriver sådan? Anses fondene som pengetræer til projekter,...


Jun 28, 2024

Månedens Forsker #6 2024:

I Grønlands yderdistrikter leves livet i tæt forbundethed med naturen. Det betyder at, der foregår en konstant interaktion mellem mennesker og dyr, som præger både samfundslivet og det personlige liv.

Janne Flora forsker aktuelt i relationer mellem dyr og mennesker i Grønlands bygder,...


Jun 23, 2024

Folkemødet 2024:

Hvordan kan vi sikre, at politiske beslutninger i højere grad baseres på solid forskning og ikke blot på kortsigtede interesser? Og hvordan baner vi vejen for, at politikere får adgang til den mest aktuelle viden, når de skal lovgive? 

Hør fhv. EU-kommissær, Connie Hedegaard, uddannelses-...


Dec 20, 2023

Hvad er god søvn? Er drømmene sindets store eksperimentarium? Og hvad sker der egentlig med kroppen, hvis vi ikke sover de anbefalede 7-8 timer i døgnet?

I denne særudgave af ’24 spørgsmål til professoren’ optaget på årets folkemøde fortæller søvnforsker Birgitte Rahbek Kornum om drømmenes mysterier og...