Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 17, 2018

USA og Kina kan blive kastet ud i en voldsdom sikkerhedskamp, som kan udvikle sig til en egentlig militær konflikt, mener professor John Mearsheimer. Han forudser, at et stadigt rigere Kina vil bruge markant flere penge på militæret i de kommende år for at dominere i Asien. Den udvikling kan USA ikke sidde overhørig.

Foredrag 12. april 2018 fra samtalerækken ’Det vi ved – det vi kan’. Et samarbejde mellem Politiken, Københavns Universitet og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsberg Mindelegat.