Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 9, 2019

Kunstig intelligens vil revolutionere vores liv. Men glem skrækscenarierne om massearbejdsløshed og udsigten til evig krig mellem robotter og mennesker. Mennesket og kunstig intelligens vil i fremtiden blive stadig mere uadskillelige og bundet sammen i en evig udveksling af information og viden.

Foredraget med professor Manuela Veloso fra 18.12 2018 er en del af samtalerækken ’Det vi ved – det vi kan’. Et samarbejde mellem Politiken, Københavns Universitet og Carlsbergfondet.