Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 22, 2018

Lyt til en samtale mellem videnskabsjournalist, Lone Frank og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Hvordan man bedst får ny viden og forskning udmøntet i vækst, innovation og beskæftigelse? Samtalen er fra dette års Folkemøde på Bornholm.