Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 7, 2022

Hvad skal vi med humaniora? Hvor er visionerne for humaniora, og er der overhovedet plads til dem i en tid præget af besparelser og udflytninger? På Folkemødet 2022 inviterede Carlsbergfondet et bredt panel til debat om humanioras relevans og værdi i forhold til de aktuelle globale og samfundsmæssige udfordringer. Hør professor Anders Engberg-Pedersen, professor Vincent F. Hendricks, Maria Gudme (MF) Socialdemokratiet, Mads Eriksen Dansk Erhverv, lektor Anne Marie Kragh Pahuus og professor Mette Birkedal Bruun. Moderator er Mikkel Frey Damgaard.