Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 14, 2018

Lyt til en samtale mellem videnskabsjournalist, Lone Frank og filosof ved Københavns Universitet, Klemens Kappel. Bygger vi vores holdninger på klare fakta, eller finder  og udvælger vi udsagn og teorier, som underbygger vores egne holdninger? Samtalen er fra dette års Folkemøde på Bornholm.