Preview Mode Links will not work in preview mode

May 9, 2021

Hjemmeskole og -arbejde har påvirket vores forhold til rum – de fysiske og mentale. Arkitekt Nicholas Thomas Lee fortæller om, hvordan nedlukningen har fået os til at indrettet os på nye måder for at have plads til arbejde, skole og lystlæsning. Mød desuden læseren Ida Relsted, som fortæller, om hvordan hun har skabt plads til læsningens mentale frirum, der har gjort hende i stand til at komme godt gennem de tætpakkede dage. Vært er forskningsassistent på Lockdown Reading Amanda Roswall.