Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2021

RomerRiget om Romerriget #3: Arkæologien er historiens byggeplads. Gennem de underjordiske levn, graves historien frem og tegner et billede af fortiden. Historien med stort H findes altså ikke, hvis du spørger Knud Romer. Den er i konstant forandring.

I ‘RomerRiget om Romerriget’ genopliver Knud Romer sit populære radioprogram ’Romerriget’, men denne gang tager han titlen bogstaveligt. Til denne samtale har han besøg af arkæolog Jan Kindberg, som lige nu leder en stor udgravning på Cæsars Forum i Rom.