Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 18, 2021

Dynamikken mellem autoriteter, overskridelse, restriktioner og frihed blev sat på hård prøve under corona. Hvilken effekt havde myndighedernes udmeldinger på danskerne? Hør bl.a. om vigtigheden af tillid og hvordan udskamning fungerer, når journalist Nynne Bjerre Christensen taler med professor Michael Bang Petersen og kunstner Esben Weile Kjær. Videnskab|Lidenskab undersøger, hvad der sker, når en kunstner og en forsker sættes over for hinanden for at tale om samme emne ud fra deres respektive faglighed.