Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 30, 2023

Hvad sker der, når energiforsyning bliver et våben? Sikkerhedsforsker Trine Villumsen Berling fortæller om, hvordan Nato efter den kolde krig fejldefinerede sikkerhedspolitikken. Hun gør os også klogere på, hvorfor Vesten har negligeret betydningen af historie og kultur, mens man har forstået den i Øst. 

Hør...