Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2024

Månedens Forsker #3 2024:

Hvad er erindring? Hvorfor husker man nogle begivenheder frem for andre på et bestemt tidspunkt i livet? Og hvad betyder evnen til at genkalde sig oplevelser i fortiden for vores muligheder for at handle moralsk og indgå i sociale sammenhænge i komplekse samfund?

Dorthe Berntsen er...