Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 19, 2023

Er globaliseringen skyld i massearbejdsløshed eller nøglen til øget velstand? Hvordan influerer forbrugeradfærd vores dagligdag og æstetiske omgivelser? Og hvordan kan vi ruste forbrugere og samfund til at navigere i en konstant foranderlig fremtid?

Lyt med når professor i økonomi Philipp Schröder...


Nov 6, 2023

Hvordan konstrueres minder? Hvordan organiserer vi erindringer i fortællingen om vores liv? Og hvilken betydning har erindring for opbygning og forankring af personlig identitet og kunstnerisk praksis?

Det forsøger psykologiprofessor Dorthe Berntsen og billedkunstner og filmskaber Jane Jin Kaisen at give svar på...


Dec 2, 2022

Massemedier, retten til at udtrykke sig og grænserne for den offentlige debat er omdrejningspunkterne i denne samtale mellem historiker Ulrik Langen, kunstner Maja Malou Lyse og journalist Nynne Bjerre Christensen. Bliv klogere på trykkefrihedsperioden, der løb fra 1770 til 1773, og som kom sociale medier i forkøbet...


Sep 29, 2022

Trolddomsafstraffelser, heksekunst og heksens mytologiske ophav er omdrejningspunktet for denne samtale mellem historiker og hekseekspert Louise Nyholm Kallestrup, kunstner Rasmus Myrup og journalist Nynne Bjerre Christensen. Hør blandt andet om de fem vilde år fra 1617 til 1622, hvor over halvdelen af alle hekse,...


Sep 1, 2022

Afkodning af tegn, skriftens funktioner og det skrevne sprogs betydninger er temaet for denne samtale mellem runolog Lisbeth Imer, kunstner Gudrun Hasle og journalist Nynne Bjerre Christensen.

Bliv ført ind i en verden af runeskrifter og hør bl.a. om, hvordan helt almindelige mennesker brugte skrift i hverdagen...