Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 23, 2018

Hvis vi vil sejre over kræften, skal vi ifølge forsker Peter Campbell erkende to ting: 1. At man skal give alle kræftpatienter en skræddersyet behandling, der tager hensyn til kræftknudens genetiske natur hos den enkelte. Et kæmpe detektivarbejde. 2. Risikoen for at udvikle bestemte kræftformer afhænger til en vis grad af, hvor vi bor.

Foredraget fra 23.10 2018 er en del af samtalerækken ’Det vi ved – det vi kan’. Et samarbejde mellem Politiken, Københavns Universitet og Carlsbergfondet.