Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 22, 2018

Hvad betyder sandhed i dag? Kan der findes flere sandheder samtidigt. Og hvad betyder det for vores virkelighedsopfattelse, hvis sandheden er til debat? Tag en tænkepause med professor i videnskabshistorie, Helge Kragh.