Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 8, 2019

Skal vi spise kød eller planter? Valget mellem kød eller planter handler ikke kun om det moderne menneskes forbrug. For de fleste pattedyr er det ikke et eksistentielt valg, men et spørgsmål om, hvor i fødekæden man befinder sig. For hvem spiser hvem? Forfatter og radiovært Martin Kongstad taler med professor i biologi Jens-Christian Svenning, professor i Veterinær Præventiv Medicin Liza Rosenbaum og urtesamler Thomas Laursen om vores forbrugsvaner og åbner op for et nyt blik på fødekæden.