Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 22, 2018

Lyt til en samtale mellem forhenværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, filosof og erhvervsmand Morten Albæk og rektor på Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann. Hvad betyder dannelse i dag? Hvilken rolle spiller den i uddannelsessystemet? Og er dannelse noget, som vi i fremtiden vil lægge vægt på? Samtalen er fra dette års Folkemøde på Bornholm.